רוזליה לנדסברג

רוזליה לנדסברג

רוזליה לנדסברג

כתבות

Family tree


רוזליה לנדסברג

(18271827 רגיל
1826 יל
ה תקפז עברי
- פברואר 10, 1867פברואר 10, 1867 רגיל
ינואר 29, 1867 יל
ה אדר ה תרכז עברי
, Berdyansk)


(before 1813before 1813 רגיל
before 1812 יל
before ה תקעג עברי
- )


(18141814 רגיל
1813 יל
ה תקעד עברי
, Днепр - פברואר 15, 1887פברואר 15, 1887 רגיל
פברואר 3, 1887 יל
כא שבט ה תרמז עברי
, Berdyansk)


(מרץ 15, 1860מרץ 15, 1860 רגיל
מרץ 3, 1860 יל
כא אדר ה תרכ עברי
, אודסה - אוקטובר 26, 1930אוקטובר 26, 1930 רגיל
אוקטובר 13, 1930 יל
ד חשוון ה תרצא עברי
, Lausanne)


(about 1865about 1865 רגיל
about 1864 יל
about ה תרכה עברי
- 19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
, הממלכה המאוחדת)


(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
, Днепр - 19191919 רגיל
1918 יל
ה תרעט עברי
, Trenton, NJ)


(18361836 רגיל
1835 יל
ה תקצו עברי
- ינואר 9, 1906ינואר 9, 1906 רגיל
דצמבר 27, 1905 יל
יב טבת ה תרסו עברי
, Yekaterinoslav)


( - מצרים)


(18561856 רגיל
1855 יל
ה תרטז עברי
, Vilno - 19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
, Aleksandriya)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך