Josef Jehiskel Vilner

Josef Jehiskel Vilner

Josef Jehiskel Vilner

כתבות

Family tree


Josef Jehiskel Vilner

(17881788 רגיל
1787 יל
ה תקמח עברי
, Sejriyaj - 18491849 רגיל
1848 יל
ה תרט עברי
, Sejriyaj)


(17641764 רגיל
1763 יל
ה תקכד עברי
, Vilno - 18161816 רגיל
1815 יל
ה תקעו עברי
, Nejshtadt-Sukind)


(18281828 רגיל
1827 יל
ה תקפח עברי
, Sejriyaj - 18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
, Vilno)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך