ליובוב

ליובוב

ליובוב

כתבות

Family tree


ליובוב

(מרץ 25, 1939מרץ 25, 1939 רגיל
מרץ 12, 1939 יל
ה ניסן ה תרצט עברי
, Poltavskaya Obl. Semenovskij Rajon, S. Belyaki - )


(נובמבר 20, 1937נובמבר 20, 1937 רגיל
נובמבר 7, 1937 יל
טז כסלו ה תרצח עברי
, Poltavskaya Obl. Semenovskij Rajon, S. Belyaki - מרץ 4, 2010מרץ 4, 2010 רגיל
פברואר 19, 2010 יל
יח אדר ה תשע עברי
, Poltavskaya Obl. Semenovskij Rajon, S. Belyaki)


(נובמבר 12, 1963נובמבר 12, 1963 רגיל
אוקטובר 30, 1963 יל
כה חשוון ה תשכד עברי
, Poltavskaya Obl. Semenovskij Rajon, S. Belyaki - )


(מרץ 23, 1974מרץ 23, 1974 רגיל
מרץ 10, 1974 יל
כט אדר ה תשלד עברי
, חרקוב - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Evgeniya Ignatova. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך