Arkadiy Blitshteyn

Arkadiy Blitshteyn

כתבות

Family tree


Arkadiy Blitshteyn

(אוקטובר 16, 1963אוקטובר 16, 1963 רגיל
אוקטובר 3, 1963 יל
כח תשרי ה תשכד עברי
, Kagul - )


(אוקטובר 10, 1934אוקטובר 10, 1934 רגיל
ספטמבר 27, 1934 יל
א חשוון ה תרצה עברי
, Odessa - מרץ 2, 1988מרץ 2, 1988 רגיל
פברואר 18, 1988 יל
יג אדר ה תשמח עברי
, Omsk)


(מרץ 16, 1940מרץ 16, 1940 רגיל
מרץ 3, 1940 יל
ו אדר_ב׳ ה תש עברי
, Kagul - )


(דצמבר 2, 1974דצמבר 2, 1974 רגיל
נובמבר 19, 1974 יל
יח כסלו ה תשלה עברי
, Omsk - )


(יוני 9, 1998יוני 9, 1998 רגיל
מאי 27, 1998 יל
טו סיוון ה תשנח עברי
, Omsk - )


(מאי 25, 2007מאי 25, 2007 רגיל
מאי 12, 2007 יל
ח סיוון ה תשסז עברי
, Omsk - )


(מאי 20, 2014מאי 20, 2014 רגיל
מאי 7, 2014 יל
כ אייר ה תשעד עברי
, Omsk - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך