Sholem Fridman Menkin

Sholem Fridman Menkin

Sholem Fridman  Menkin

כתבות

Family tree


Sholem Fridman Menkin

(Zhagare - 18411841 רגיל
1840 יל
ה תרא עברי
, Zhagare)


(14951495 רגיל
1495 יל
ה רנה עברי
, לובלין - 15591559 רגיל
1559 יל
ה שיט עברי
)


(Sejriyaj - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך