Moisey

Moisey

Moisey

כתבות

Family tree


Moisey

(before 1898before 1898 רגיל
before 1897 יל
before ה תרנח עברי
, Slobodka - )


(before 1879before 1879 רגיל
before 1878 יל
before ה תרלט עברי
- )


(before 1879before 1879 רגיל
before 1878 יל
before ה תרלט עברי
- )


(נובמבר 22, 1923נובמבר 22, 1923 רגיל
נובמבר 9, 1923 יל
יד כסלו ה תרפד עברי
, Slobodka Odesskaya Oblastʹ - Kyzyl)


(ינואר 2, 1929ינואר 2, 1929 רגיל
דצמבר 20, 1928 יל
כ טבת ה תרפט עברי
, Slobodka Odesskaya Oblastʹ - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Semenchuk. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך