Tаtiana Мintz (Persidskaya)

Tаtiana Мintz (Persidskaya)

Tаtiana Мintz (Persidskaya)

כתבות

Family tree


Tаtiana Мintz (Persidskaya)

(דצמבר 19, 1947דצמבר 19, 1947 רגיל
דצמבר 6, 1947 יל
ו טבת ה תשח עברי
, Kermine, Uzbekistan - )


(מאי 23, 1916מאי 23, 1916 רגיל
מאי 10, 1916 יל
כ אייר ה תרעו עברי
, Чернигов - מאי 19, 1978מאי 19, 1978 רגיל
מאי 6, 1978 יל
יב אייר ה תשלח עברי
, Kermine, Uzbekistan)


(יוני 15, 1918יוני 15, 1918 רגיל
יוני 2, 1918 יל
ה תמוז ה תרעח עברי
, Aleksandriya - פברואר 10, 1994פברואר 10, 1994 רגיל
ינואר 28, 1994 יל
כט שבט ה תשנד עברי
, Kermine, Uzbekistan)


(נובמבר 5, 1950נובמבר 5, 1950 רגיל
אוקטובר 23, 1950 יל
כה חשוון ה תשיא עברי
, Kermine, Uzbekistan - )


(יוני 1, 1981יוני 1, 1981 רגיל
מאי 19, 1981 יל
כח אייר ה תשמא עברי
, Kermine, Uzbekistan - )


(דצמבר 20, 1983דצמבר 20, 1983 רגיל
דצמבר 7, 1983 יל
יד טבת ה תשמד עברי
, Kermine, Uzbekistan - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך