Roman Ratner-Fukson

Roman Ratner-Fukson

כתבות

Family tree


Roman Ratner-Fukson

(19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
- )


(ינואר 10, 1924ינואר 10, 1924 רגיל
דצמבר 28, 1923 יל
ד שבט ה תרפד עברי
, Parichi - מאי 25, 1985מאי 25, 1985 רגיל
מאי 12, 1985 יל
ה סיוון ה תשמה עברי
, מינסק)


(פברואר 22, 1930פברואר 22, 1930 רגיל
פברואר 9, 1930 יל
כד שבט ה תרצ עברי
, בוברויסק - 20042004 רגיל
2003 יל
ה תשסד עברי
, Miluoki Viskonsin)


(דצמבר 15, 1984דצמבר 15, 1984 רגיל
דצמבר 2, 1984 יל
כא כסלו ה תשמה עברי
- )


(אוגוסט 11, 2007אוגוסט 11, 2007 רגיל
יולי 29, 2007 יל
כז אב ה תשסז עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך