David Motyl

David Motyl

David Motyl
  • הערות
    погиб в Холокосте

כתבות

Family tree


David Motyl

(18801880 רגיל
1879 יל
ה תרמ עברי
, פלוצק - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, גוסטינין)


(18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
, פלוצק - )


(about 1863about 1863 רגיל
about 1862 יל
about ה תרכג עברי
- )


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
, גוסטינין - 19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
, Soloveckie Lagerya)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך