Dorothy Goetz

Dorothy Goetz

Dorothy Goetz

כתבות

Family tree


Dorothy Goetz

(פברואר 5, 1892פברואר 5, 1892 רגיל
ינואר 24, 1892 יל
ז שבט ה תרנב עברי
, Buffalo, New York - יולי 17, 1912יולי 17, 1912 רגיל
יולי 4, 1912 יל
ג אב ה תרעב עברי
)


(מאי 11, 1888מאי 11, 1888 רגיל
אפריל 29, 1888 יל
א סיוון ה תרמח עברי
, Tyumen - ספטמבר 22, 1989ספטמבר 22, 1989 רגיל
ספטמבר 9, 1989 יל
כב אלול ה תשמט עברי
, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך