Evgeniya Gronfajn

Evgeniya Gronfajn

כתבות

Family tree


Evgeniya Gronfajn

(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, Kiev - 19571957 רגיל
1956 יל
ה תשיז עברי
, פריז)


( - 19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
, Kiev)


(יולי 13, 1894יולי 13, 1894 רגיל
יולי 1, 1894 יל
ט תמוז ה תרנד עברי
, אודסה - ינואר 27, 1940ינואר 27, 1940 רגיל
ינואר 14, 1940 יל
יז שבט ה תש עברי
, מוסקבה)


(יולי 17, 1929יולי 17, 1929 רגיל
יולי 4, 1929 יל
ט תמוז ה תרפט עברי
, פריז - דצמבר 8, 2005דצמבר 8, 2005 רגיל
נובמבר 25, 2005 יל
ז כסלו ה תשסו עברי
, Washington, D.c.)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך