Irina Motyl

Irina Motyl

Irina Motyl

כתבות

Family tree


Irina Motyl

(יולי 26, 1927יולי 26, 1927 רגיל
יולי 13, 1927 יל
כו תמוז ה תרפז עברי
, Lepel - פברואר 21, 2010פברואר 21, 2010 רגיל
פברואר 8, 2010 יל
ז אדר ה תשע עברי
, מוסקבה)


(19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
, Yekaterinburg - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך