דויד גודמן

דויד גודמן

דויד גודמן

כתבות

Family tree


דויד גודמן

(Kiev - )


(קאונס - )


(מאי 30, 1909מאי 30, 1909 רגיל
מאי 17, 1909 יל
י סיוון ה תרסט עברי
, Chikago - יוני 13, 1986יוני 13, 1986 רגיל
מאי 31, 1986 יל
ו סיוון ה תשמו עברי
, Brooklyn, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אלה פלורוב. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך