לא ידוע בייגלמן

כתבות

Family tree


לא ידוע בייגלמן

(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
, Brooklyn, New York - )


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
, Brooklyn, New York - 19761976 רגיל
1975 יל
ה תשלו עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך