בוריס איכנבאום

בוריס איכנבאום

 • תחום העיסוק
  אומנויות
  Artistic activity –
  activity related to art.

  This type of activity includes following professions:

  • painter,
  • poet,
  • composer,
  • writer, etc.
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
 • תגיות
  יהודים מפורסמים,
 • הערות
  Знаменитый литературовед, критик. Д-р филол. наук, проф. Окончил ист.-филол. ф-т Петерб. ун-та (1912). Преподавал в 1918–49 в Петрогр. ун-те (ЛГУ). Первая кн. – «Пушкин-поэт и бунт 1825» (1907). Тр. Э. посв. рус. лит-ре 19 и 20 вв., творчеству Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, А.А.Ахматовой и др. Наиб. значительны заслуги Э. в подготовке изд. Собр. соч. Толстого, Лермонтова, Тургенева. Э. проявил себя как выдающийся текстолог, комментатор, редактор. Тр. Э. отличаются оригинальностью концепций, живостью и изяществом изложения, новизной материала и глубиной исследования.
 • מקור מידע
  РЕЭ

Family tree


בוריס איכנבאום

(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
, Krasnyy, Smolenskoy Gub. - 19591959 רגיל
1958 יל
ה תשיט עברי
, סנקט פטרבורג)


(18531853 רגיל
1852 יל
ה תריג עברי
- 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
- 19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
)


(19121912 רגיל
1911 יל
ה תרעב עברי
- 19991999 רגיל
1998 יל
ה תשנט עברי
)


(19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
- 19191919 רגיל
1918 יל
ה תרעט עברי
)


(19221922 רגיל
1921 יל
ה תרפב עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך