Haya-Ester Ernestina Rabinovich

Haya-Ester Ernestina Rabinovich

Haya-Ester Ernestina  Rabinovich

כתבות

Family tree


Haya-Ester Ernestina Rabinovich

(18841884 רגיל
1883 יל
ה תרמד עברי
- )


(מרץ 2, 1859מרץ 2, 1859 רגיל
פברואר 18, 1859 יל
כו אדר ה תריט עברי
, Pereyaslav - מאי 13, 1916מאי 13, 1916 רגיל
אפריל 30, 1916 יל
י אייר ה תרעו עברי
, Brooklyn, New York)


(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
- )


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- about 1997about 1997 רגיל
about 1996 יל
about ה תשנז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך