Aron Tynyanov

Aron Tynyanov

Aron Tynyanov

כתבות

Family tree


Aron Tynyanov

(18301830 רגיל
1829 יל
ה תקצ עברי
, בוברויסק - )


(17901790 רגיל
1789 יל
ה תקנ עברי
- 18551855 רגיל
1854 יל
ה תרטו עברי
)


(18621862 רגיל
1861 יל
ה תרכב עברי
, בוברויסק - 19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Am haZikaron. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך