דויד זילבר

דויד זילבר

 • תחום העיסוק
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
 • הערות
  Врач-гигиенист, проф., зав. кафедрой гигиены Ленингр. фармацевтич. ин-та, автор ок. 120 науч. работ, в т. ч. 7 моногр.

Family tree


דויד זילבר

(יולי 2, 1896יולי 2, 1896 רגיל
יוני 20, 1896 יל
כא תמוז ה תרנו עברי
, Pskov - מרץ 12, 1967מרץ 12, 1967 רגיל
פברואר 27, 1967 יל
ל אדר ה תשכז עברי
, סנקט פטרבורג)


(יוני 16, 1861יוני 16, 1861 רגיל
יוני 4, 1861 יל
ח תמוז ה תרכא עברי
, Vyborg - ספטמבר 3, 1940ספטמבר 3, 1940 רגיל
אוגוסט 21, 1940 יל
ל אב ה תש עברי
)


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
- 19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
, סנקט פטרבורג)


(יולי 14, 1926יולי 14, 1926 רגיל
יולי 1, 1926 יל
ג אב ה תרפו עברי
, סנקט פטרבורג - ינואר 21, 2003ינואר 21, 2003 רגיל
ינואר 8, 2003 יל
יח שבט ה תשסג עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך