Aleksandra Nikitichna Arseneva

Aleksandra Nikitichna Arseneva

Aleksandra Nikitichna Arseneva
  • תגיות
    לא יהודי,

כתבות

Family tree


Aleksandra Nikitichna Arseneva

(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
- 19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
, מוסקבה)


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, מוסקבה - 19551955 רגיל
1954 יל
ה תשטו עברי
, מוסקבה)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Ilya Gokhman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך