רחיל (ויקצמן) לאה

רחיל (ויקצמן) לאה

  • הערות
    Домохозяйка. Была самой молодой из 12 детей Михаля Йехиеля Чемеринского. Когда ей было 13 лет, она вышла замуж за Эзера, ученика йешивы в том местечке. Родилась в Поречье, затем переехала в Мотоль с родителями.
  • מקור מידע
    Архивы Вайцмана в Реховоте.

כתבות

Family tree


רחיל (ויקצמן) לאה

(about 1854about 1854 רגיל
about 1853 יל
about ה תריד עברי
, Poreche - 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, חיפה)


(Poreche - Chemerin)


(מוטולה - )


(18561856 רגיל
1855 יל
ה תרטז עברי
, מוטולה - 19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
, מוטולה - 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, חיפה)


(18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
- 19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
, London)


(נובמבר 27, 1874נובמבר 27, 1874 רגיל
נובמבר 15, 1874 יל
יח כסלו ה תרלה עברי
, מוטולה - נובמבר 9, 1952נובמבר 9, 1952 רגיל
אוקטובר 27, 1952 יל
כא חשוון ה תשיג עברי
, רחובות)


(18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
, מוטולה - 19571957 רגיל
1956 יל
ה תשיז עברי
)


(18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
, מוטולה - 19591959 רגיל
1958 יל
ה תשיט עברי
)


(18811881 רגיל
1880 יל
ה תרמא עברי
, מוטולה - מרץ 7, 1939מרץ 7, 1939 רגיל
פברואר 22, 1939 יל
טז אדר ה תרצט עברי
, מוסקבה)


(יולי 18, 1887יולי 18, 1887 רגיל
יולי 6, 1887 יל
כו תמוז ה תרמז עברי
, מוטולה - 19751975 רגיל
1974 יל
ה תשלה עברי
)


(about 1891about 1891 רגיל
about 1890 יל
about ה תרנא עברי
, מוטולה - פברואר 18, 1963פברואר 18, 1963 רגיל
פברואר 5, 1963 יל
כד שבט ה תשכג עברי
, רחובות)


(יולי 5, 1892יולי 5, 1892 רגיל
יוני 23, 1892 יל
י תמוז ה תרנב עברי
, פינסק-קרלין - יולי 1, 1957יולי 1, 1957 רגיל
יוני 18, 1957 יל
ב תמוז ה תשיז עברי
)


( - 19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
, ישראל)


(18931893 רגיל
1892 יל
ה תרנג עברי
, פינסק-קרלין - 19741974 רגיל
1973 יל
ה תשלד עברי
, רחובות)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך