Inna Hasina

Inna Hasina

Inna Hasina
  • הערות
    место рождения:Белоруссия, Рогачёв

כתבות

Family tree


Inna Hasina

(19611961 רגיל
1960 יל
ה תשכא עברי
- )


(19631963 רגיל
1962 יל
ה תשכג עברי
- )


(19911991 רגיל
1990 יל
ה תשנא עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Valeriya Sivcova. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך