אמיליה

אמיליה

אמיליה

כתבות

Family tree


אמיליה

(פברואר 16, 1968פברואר 16, 1968 רגיל
פברואר 3, 1968 יל
יז שבט ה תשכח עברי
, Konotop - )


(נובמבר 24, 1939נובמבר 24, 1939 רגיל
נובמבר 11, 1939 יל
יב כסלו ה תש עברי
, Konotop - אוקטובר 10, 2010אוקטובר 10, 2010 רגיל
ספטמבר 27, 2010 יל
ב חשוון ה תשעא עברי
, Konotop)


(דצמבר 25, 1935דצמבר 25, 1935 רגיל
דצמבר 12, 1935 יל
כט כסלו ה תרצו עברי
, Днепр - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש איליה איזנשטט. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך