זליגמן

זליגמן

זליגמן

כתבות

Family tree


זליגמן

(18701870 רגיל
1869 יל
ה תרל עברי
- 19371937 רגיל
1936 יל
ה תרצז עברי
)


(אוקטובר 26, 1865אוקטובר 26, 1865 רגיל
אוקטובר 14, 1865 יל
ו חשוון ה תרכו עברי
, פילדלפיה - אפריל 15, 1912אפריל 15, 1912 רגיל
אפריל 2, 1912 יל
כח ניסן ה תרעב עברי
)


(18951895 רגיל
1894 יל
ה תרנה עברי
- 19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
)


(אוגוסט 26, 1898אוגוסט 26, 1898 רגיל
אוגוסט 14, 1898 יל
ח אלול ה תרנח עברי
, New York - דצמבר 23, 1979דצמבר 23, 1979 רגיל
דצמבר 10, 1979 יל
ג טבת ה תשמ עברי
, Padua)


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך