אברם רום

אברם רום

 • תחום העיסוק
  אומנויות
  Artistic activity –
  activity related to art.

  This type of activity includes following professions:

  • painter,
  • poet,
  • composer,
  • writer, etc.
 • תגיות
  יהודי,
 • הערות
  Кинорежиссер, театральный режиссёр, сценарист, актёр. Лауреат двух Сталинских премии (1946, 1949). Народный артист РСФСР (1965). Член ВКП(б) с 1949 года. «Абрам Матвеевич Роом родился в Вильно... Роом кончил там гимназию и переехал в Питер в психоневрологический институт... В 1914 году началась война. Кроме беженцев, появились выселенцы... Евреев грузили по 60-70 человек в вагон и отправляли в Саратовскую или Тамбовскую губернию... в 1917 году Роом, как врач, был мобилизован в Красную Армию... Потом, уже демобилизовавшись, ставил в Саратове целый ряд пьес». (Шкловский В. «Роом. Жизнь и работа». М., 1929). Интересно, что за время работы в Саратове фамилия будущего кинорежиссера часто видоизменялась. В справке саратовского Еврейского общества помощи жертвам войны от 4 октября 1917 года написано: «Абрам Мордхелевич Ромм – беженец из Вильно», в удостоверении ответственного сотрудника редакции газеты «Известия Саратовского Совета» от 3 октября 1919 года – «т. A.M. Ром», в мандате 1920 года значится – «А. Роом». На молодого человека, как беженцу из г. Вильно, распространялось действие высочайшего распоряжения о приеме в высшие учебные заведения "лиц иудейского вероисповедания, причастных к войне". К тому же его дядя Иосиф Копелев Фишкин был призван в армию и пропал без вести.( Выписка из метрической книги о родившихся в 1894 году по 4-му раввинскому округу Виленского уезда называет имена родителей будущего режиссера: он родился 16 июня (по старому стилю) в семье евьевского мещанина Трокского уезда Мордхеля Биняминовича Рома и Леи Давид Абелевны. (5) Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности, выданное Виленским городским по воинской повинности присутствием 5 февраля 1915 года, констатирует, что евьевский мещанин А.М. Ром являлся к исполнению воинской повинности при призыве 1915 года, подлежал поступлению на службу в войска, но по освидетельствованию "признан совершенно неспособным к воинской службе, а потому освобожден навсегда от службы". (7) Из других находящихся в деле документов (удостоверения, выданного петроградским общественным раввином, свидетельства о нетрудоспособности отца и др.) мы узнаем о тяжелом материальном положении семьи: мать Рома умерла, а 64-летний отец страдает эмфиземой легких и не может работать, и потому Абрам вынужден был находиться на иждивении у своего дяди И.Фишкина.
 • מקור מידע
  http://om-saratov.ru/blogi/08-april-2014-i10180-abram-room; http://saratov.rusarchives.ru/publication/Room/index.html

כתבות

Family tree


אברם רום

(יוני 16, 1894יוני 16, 1894 רגיל
יוני 4, 1894 יל
יב סיוון ה תרנד עברי
, Vilno - יולי 26, 1976יולי 26, 1976 רגיל
יולי 13, 1976 יל
כח תמוז ה תשלו עברי
, מוסקבה)


(Vievis - )


(18991899 רגיל
1898 יל
ה תרנט עברי
, סנקט פטרבורג - 19721972 רגיל
1971 יל
ה תשלב עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך