אמיליה קיסין

אמיליה קיסין

אמיליה קיסין
  • הערות
    Преподаватель фортепиано в детской музыкальной школе. Имя отца - Арон.
  • מקור מידע
    wiki

כתבות

Family tree


אמיליה קיסין

(before 1951before 1951 רגיל
before 1950 יל
before ה תשיא עברי
- )


( - about 1989about 1989 רגיל
about 1988 יל
about ה תשמט עברי
)


( - about 1988about 1988 רגיל
about 1987 יל
about ה תשמח עברי
)


(ספטמבר 12, 1934ספטמבר 12, 1934 רגיל
אוגוסט 30, 1934 יל
ג תשרי ה תרצה עברי
, Moscow - מאי 30, 2012מאי 30, 2012 רגיל
מאי 17, 2012 יל
ט סיוון ה תשעב עברי
, New York)


(19611961 רגיל
1960 יל
ה תשכא עברי
, מוסקבה - )


(אוקטובר 10, 1971אוקטובר 10, 1971 רגיל
ספטמבר 27, 1971 יל
כא תשרי ה תשלב עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך