Gitl Vilner

Gitl Vilner

Gitl Vilner

כתבות

Family tree


Gitl Vilner

(17871787 רגיל
1786 יל
ה תקמז עברי
- 18571857 רגיל
1856 יל
ה תריז עברי
, Vilno)


(17641764 רגיל
1763 יל
ה תקכד עברי
, Vilno - 18161816 רגיל
1815 יל
ה תקעו עברי
, Nejshtadt-Sukind)


(17851785 רגיל
1784 יל
ה תקמה עברי
, Vilno - 18531853 רגיל
1852 יל
ה תריג עברי
, Vilno)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך