Boris Мintz

Boris Мintz

Boris Мintz

כתבות

Family tree


Boris Мintz

(about 1953about 1953 רגיל
about 1952 יל
about ה תשיג עברי
, Kermine, Uzbekistan - )


(19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
- 20012001 רגיל
2000 יל
ה תשסא עברי
, נתניה)


(19131913 רגיל
1912 יל
ה תרעג עברי
- )


(about 1960about 1960 רגיל
about 1959 יל
about ה תשכ עברי
, Kermine, Uzbekistan - )


(about 1983about 1983 רגיל
about 1982 יל
about ה תשמג עברי
, Kermine, Uzbekistan - )


(about 1985about 1985 רגיל
about 1984 יל
about ה תשמה עברי
, Kermine, Uzbekistan - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך