Joel Zundelevich

Joel Zundelevich

Joel Zundelevich

כתבות

Family tree


Joel Zundelevich

(19981998 רגיל
1997 יל
ה תשנח עברי
, Tallinn - )


(19491949 רגיל
1948 יל
ה תשט עברי
, Tallinn - )


(19561956 רגיל
1955 יל
ה תשטז עברי
, Norilsk - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Илья Сунделевич. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך