השושלת זסלפסקי

זסלפסקי

מקור שם המשפחה

איותי שם המשפחה

  • Zaslafsky
  • Zaslavskaya
  • Zaslavsky
  • Zaslawsky
  • Заславская
  • Заславский
  • זסלבסקי
  • זסלבסקיה
  • זסלפסקי
  • Заславски

היסטוריה

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך