About family Yurevna

 

Бабушка - Гойзенштейн Чарна Хаймовна(Юхимовна)

Прадедушка - Гойзенштейн Хайм(Юхим) Борухович

Прабабушка -  Гуральник Сара Абовна

Прапрабабушка по прабабушке - Гуральник Чарна


מחבר המאמר: Vera Yurevna
נושאי המאמר: Origin of the family
המאמר מזכיר את שמות המשפחה הבאים: Yurevna

המידע הזה מתפרסם לפי רישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו (GFDL)
אתה צריך להכנס למערכת על מנת לערוך את המאמר

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך