Борщаговка

— местечко Сквирского уезда Киевской губ.; в 1847 г. борщаговское евр. общество составляли 465 душ; по переписи 1897 года

жит. 3196, из коих 1853 евр. — Ср.: М—н, "Уст. евр. общ."








המאמר מזכיר את מקומות הבאים: Borshchahivka

המידע הזה מתפרסם לפי רישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו (GFDL)
אתה צריך להכנס למערכת על מנת לערוך את המאמר

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך