Valdman

Valdman

Valdman

כתבות

Family tree


Valdman

(אפריל 4, 1963אפריל 4, 1963 רגיל
מרץ 22, 1963 יל
י ניסן ה תשכג עברי
, Днепр - )


(דצמבר 16, 1934דצמבר 16, 1934 רגיל
דצמבר 3, 1934 יל
י טבת ה תרצה עברי
- )


(יולי 18, 1939יולי 18, 1939 רגיל
יולי 5, 1939 יל
ב אב ה תרצט עברי
, Kalinkavichy - דצמבר 14, 2001דצמבר 14, 2001 רגיל
דצמבר 1, 2001 יל
כט כסלו ה תשסב עברי
, Днепр)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש דמיטרי Valdman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך