Sarra Kravcova

Sarra Kravcova

Sarra Kravcova
  • הערות
    место рождения:Гомель, РБ

כתבות

Family tree


Sarra Kravcova

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
- )


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
- )


(19491949 רגיל
1948 יל
ה תשט עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Marianna Berina. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך