Susan בראון

כתבות

Family tree


Susan בראון

(פברואר 14, 1942פברואר 14, 1942 רגיל
פברואר 1, 1942 יל
כז שבט ה תשב עברי
- )


(19791979 רגיל
1978 יל
ה תשלט עברי
- )


(19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Berta Krug. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך