Antonina Pirozhkova

Antonina Pirozhkova

כתבות

Family tree


Antonina Pirozhkova

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
- ספטמבר 12, 2010ספטמבר 12, 2010 רגיל
אוגוסט 30, 2010 יל
ד תשרי ה תשעא עברי
)


(יולי 13, 1894יולי 13, 1894 רגיל
יולי 1, 1894 יל
ט תמוז ה תרנד עברי
, אודסה - ינואר 27, 1940ינואר 27, 1940 רגיל
ינואר 14, 1940 יל
יז שבט ה תש עברי
, מוסקבה)


(19371937 רגיל
1936 יל
ה תרצז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך