Irina Asmus

Irina Asmus

כתבות

Family tree


Irina Asmus

(אפריל 28, 1941אפריל 28, 1941 רגיל
אפריל 15, 1941 יל
א אייר ה תשא עברי
- מרץ 15, 1986מרץ 15, 1986 רגיל
מרץ 2, 1986 יל
ד אדר_ב׳ ה תשמו עברי
)


(פברואר 29, 1944פברואר 29, 1944 רגיל
פברואר 16, 1944 יל
ה אדר ה תשד עברי
, סנקט פטרבורג - אפריל 11, 1998אפריל 11, 1998 רגיל
מרץ 29, 1998 יל
טו ניסן ה תשנח עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך