יואל סינגר

יואל סינגר

יואל סינגר

כתבות

Family tree


יואל סינגר

(about 1490about 1490 רגיל
about 1490 יל
about ה רנ עברי
- קרקוב)


(about 1455about 1455 רגיל
about 1455 יל
about ה רטו עברי
, Worms - 15251525 רגיל
1525 יל
ה רפה עברי
, פרגה)


(about 1508about 1508 רגיל
about 1508 יל
about ה רסח עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך