מטילדה ויטנברג

מטילדה ויטנברג

מטילדה ויטנברג

כתבות

Family tree


מטילדה ויטנברג

(about 1905about 1905 רגיל
about 1904 יל
about ה תרסה עברי
- 19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
)


(about 1860about 1860 רגיל
about 1859 יל
about ה תרכ עברי
- )


(about 1860about 1860 רגיל
about 1859 יל
about ה תרכ עברי
- )


(about 1900about 1900 רגיל
about 1899 יל
about ה תרס עברי
- )


(19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
- 19891989 רגיל
1988 יל
ה תשמט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך