Nechemia Tal

Nechemia Tal

Nechemia Tal

כתבות

Family tree


Nechemia Tal

(מרץ 26, 1896מרץ 26, 1896 רגיל
מרץ 14, 1896 יל
יב ניסן ה תרנו עברי
- מאי 4, 1957מאי 4, 1957 רגיל
אפריל 21, 1957 יל
ג אייר ה תשיז עברי
, Latvia,Riga)


(אוקטובר 2, 1900אוקטובר 2, 1900 רגיל
ספטמבר 19, 1900 יל
ט תשרי ה תרסא עברי
- יוני 30, 1979יוני 30, 1979 רגיל
יוני 17, 1979 יל
ה תמוז ה תשלט עברי
, Latvia,Riga)


( - 19801980 רגיל
1979 יל
ה תשמ עברי
)


(ספטמבר 11, 1936ספטמבר 11, 1936 רגיל
אוגוסט 29, 1936 יל
כד אלול ה תרצו עברי
, Riga - יוני 28, 1992יוני 28, 1992 רגיל
יוני 15, 1992 יל
כז סיוון ה תשנב עברי
, Moscow)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש מרינה Izrailevich. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך