Нина Константиновна (Vitachek)

Нина Константиновна (Vitachek)

Нина Константиновна (Vitachek)

כתבות

Family tree


Нина Константиновна (Vitachek)

(ינואר 17, 1910ינואר 17, 1910 רגיל
ינואר 4, 1910 יל
ז שבט ה תרע עברי
- 19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Iosif Polovinchik. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך