ליובוב

ליובוב

ליובוב

כתבות

Family tree


ליובוב

(מרץ 23, 1975מרץ 23, 1975 רגיל
מרץ 10, 1975 יל
יא ניסן ה תשלה עברי
- )


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
- )


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, קריווי רוג - )


(אוגוסט, 1966אוגוסט, 1966 רגיל
יולי, 1966 יל
אב ה תשכו עברי
- )


(אוקטובר 31, 1995אוקטובר 31, 1995 רגיל
אוקטובר 18, 1995 יל
ז חשוון ה תשנו עברי
- )


(אוגוסט 23, 1967אוגוסט 23, 1967 רגיל
אוגוסט 10, 1967 יל
יז אב ה תשכז עברי
- )


(20062006 רגיל
2005 יל
ה תשסו עברי
- )


(20142014 רגיל
2013 יל
ה תשעד עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך