Frida אוורבוך

Frida אוורבוך

Frida אוורבוך
  • הערות
    место рождения:СССР Одесса

כתבות

Family tree


Frida אוורבוך

(19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
- )


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
- )


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- )


(19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
- )


(19611961 רגיל
1960 יל
ה תשכא עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Evgeniya Redina. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך