מרק

מרק

מרק

כתבות

Family tree


מרק

(about 1900about 1900 רגיל
about 1899 יל
about ה תרס עברי
- )


(about 1920about 1920 רגיל
about 1919 יל
about ה תרפ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך