פאלק

פאלק

פאלק
 • תחום העיסוק
  אומנויות
  Artistic activity –
  activity related to art.

  This type of activity includes following professions:

  • painter,
  • poet,
  • composer,
  • writer, etc.
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
 • הערות
  переводчик русской поэзии на французский язык, педагог;

כתבות

Family tree


פאלק

(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
- 20062006 רגיל
2005 יל
ה תשסו עברי
)


(אוקטובר 15, 1886אוקטובר 15, 1886 רגיל
אוקטובר 3, 1886 יל
טז תשרי ה תרמז עברי
, מוסקבה - אוקטובר 1, 1958אוקטובר 1, 1958 רגיל
ספטמבר 18, 1958 יל
יז תשרי ה תשיט עברי
, מוסקבה)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- 19771977 רגיל
1976 יל
ה תשלז עברי
)


(19551955 רגיל
1954 יל
ה תשטו עברי
- 20062006 רגיל
2005 יל
ה תשסו עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך