אברם

אברם

 • תחום העיסוק
  תחום חברתי
  Social activity –
  activity connected with active work in society.

  This type of activity includes following professions:

  • politicians,
  • educators,
  • social activists,
  • rabbis, etc.
 • הערות
  В 1900 г. А.Р. Гоц отправился учиться на философский факультет Берлинского университета "Одиссея Абрама Рафаиловича, в советские времена фактического или потенциального обитателя ГУЛАГа, развивалась по хорошо накатанному сценарию: регулярные отсидки чередовались с короткими «отпусками» на свободу – с поражением в правах; после этого следовал новый виток: приговор и возвращение в лагерный барак или на поселение. Подобно старшему брату Михаилу (1866–1906), одному из основателей эсеровской партии, Абрам был с молодости болен революционной утопией. Он стал эсером, учась на философском факультете Берлинского университета, в 1905 году вступил в ряды Боевой организации и принимал непосредственное участие в подготовке несостоявшихся покушений на министра внутренних дел П.Н. Дурново и полковника Н.К. Римана (охранка раскрыла их благодаря Азефу). Был узником Петропавловской крепости и Александровского централа. После большевистского переворота продолжал террористическую борьбу – уже против новой власти. Существует мнение, что именно он санкционировал покушение Ф. Каплан на Ленина в августе 1918 года. Один из немногих представителей семейства чайных фабрикантов, оставшихся в Советской России, Гоц, начиная со знаменитого процесса над эсерами в 1922 году, провел в лагерях и ссылках гораздо больше времени, нежели на свободе. Легендарный бомбист, мастер «красного цеха», наводивший ужас на правительственную элиту, при большевиках он сам стал жертвой кровавого насилия. Последний приговор – 25 лет лишения свободы – Гоц получил 20 июня 1939 года, место захоронения, разумеется, неизвестно. Там же, в гулаговской бездне, сгинула его жена Сара Николаевна." Владимир Хазан "«…в 1922 приговорён к расстрелу, заменённому пятью годами тюремного заключения. В 1927 был сослан в Симбирск, а затем в Алма-Ату… В 1937 вновь арестован. По некоторым сведениям был расстрелян в Алма-Ате…» КЕЭ "в 1939 г. был приговорен к 25-летнему лишению свободы и умер в Краслаге (с. Нижний Ингаш Красноярского края)" проф. В. Гуревич

כתבות

Family tree


אברם

(18821882 רגיל
1881 יל
ה תרמב עברי
, מוסקבה - אוגוסט 4, 1940אוגוסט 4, 1940 רגיל
יולי 22, 1940 יל
כט תמוז ה תש עברי
, Kraslag)


(18441844 רגיל
1843 יל
ה תרד עברי
, שבלי - 19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
, Крым)


(18451845 רגיל
1844 יל
ה תרה עברי
- )


(18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
, Penza - 19671967 רגיל
1966 יל
ה תשכז עברי
, Krym, Evpatoriya)


(about 1916about 1916 רגיל
about 1915 יל
about ה תרעו עברי
- )


(about 1917about 1917 רגיל
about 1916 יל
about ה תרעז עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך