Aleksandr Shelepanov

Aleksandr Shelepanov

Aleksandr Shelepanov

כתבות

Family tree


Aleksandr Shelepanov

(19541954 רגיל
1953 יל
ה תשיד עברי
- 19991999 רגיל
1998 יל
ה תשנט עברי
)


(19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך