בוריס זלדוביץ'

בוריס זלדוביץ'

 • תחום העיסוק
  תחום אינטלקטואלי / מדעי
  Scholarly activity -
  activity related to the expansion of the limits of knowledge.

  This type of activity includes following areas:

  • science,
  • philosophy,
  • theology, etc.
 • הערות
  российский физик, чл.-кор. РАН (с 1987). Р. в Москве. Сын Я.Б. Зельдовича. В 1966 с отличием окончил физ. ф-т МГУ, продолжил учебу в аспирантуре Моск. ин-та теоретич. и эксперимент. физики. С 1991 р аботал в Челябинском ун-те (ныне ЮУрГУ), профессор. С 1994 проф. Ун-та во Флориде, затем CREOL, Орландо, США Основные работы связаны с проблемами нелинейной оптики и волновых процессов. Всемирно признаны его работы по нелинейному взаимодействию волн в фоторефрактивных кристаллах, теоретические исследования взаимовлияния поляризации света и процесса его распространения. Им впервые введено в научный обиход понятие полярной асимметрии светового поля и предсказаны новые оптические эффекты в таких полях. Чл. Лондонского королевского общества, Германской академии «Леопольдина» Амер. оптич. об-ва и др. Лауреат Гос. пр. (1983, за цикл работ по самообращению волнового фронта света при вынужденном рассеянии на гиперзвуке), лауреат премии М.Борна.

כתבות

Family tree


בוריס זלדוביץ'

(אפריל 23, 1944אפריל 23, 1944 רגיל
אפריל 10, 1944 יל
ל ניסן ה תשד עברי
, מוסקבה - )


(מרץ 3, 1914מרץ 3, 1914 רגיל
פברואר 18, 1914 יל
ה אדר ה תרעד עברי
, מינסק - דצמבר 2, 1987דצמבר 2, 1987 רגיל
נובמבר 19, 1987 יל
יא כסלו ה תשמח עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך