Chana Ida ביאליק

כתבות

Family tree


Chana Ida ביאליק

(18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
- )


(18281828 רגיל
1827 יל
ה תקפח עברי
- אוגוסט 22, 1880אוגוסט 22, 1880 רגיל
אוגוסט 10, 1880 יל
טו אלול ה תרמ עברי
)


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
- ספטמבר 27, 1937ספטמבר 27, 1937 רגיל
ספטמבר 14, 1937 יל
כב תשרי ה תרצח עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך