Shlomo Zalman

Shlomo Zalman

Shlomo Zalman

כתבות

Family tree


Shlomo Zalman

(16951695 רגיל
1694 יל
ה תנה עברי
, Vilno - 17581758 רגיל
1757 יל
ה תקיח עברי
, Vilno)


(before 1675before 1675 רגיל
before 1674 יל
before ה תלה עברי
- )


(17001700 רגיל
1699 יל
ה תס עברי
, Selec, Brestskoe Voevodstvo - 17751775 רגיל
1774 יל
ה תקלה עברי
, Zaslavl)


(17201720 רגיל
1719 יל
ה תפ עברי
, Selec, Brestskoe Voevodstvo - 17971797 רגיל
1796 יל
ה תקנז עברי
, Vilno)


(17211721 רגיל
1720 יל
ה תפא עברי
- 18071807 רגיל
1806 יל
ה תקסז עברי
, Vilno)


(17221722 רגיל
1721 יל
ה תפב עברי
, Vilno - 18041804 רגיל
1803 יל
ה תקסד עברי
, שירווינט)


(17241724 רגיל
1723 יל
ה תפד עברי
- )


(17251725 רגיל
1724 יל
ה תפה עברי
- )


(17301730 רגיל
1729 יל
ה תצ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך