מויסיי גרינברג

מויסיי גרינברג

מויסיי גרינברג
  • הערות
    работал в начале своей карьеры участковым земским врачом в Бузулукском уезде и имел служебную квартиру в селе Малая Малышевка. Приехал в Самару в 1898 году, арендовал квартиру в доходном доме Челышева на Саратовской, 54 (ныне Фрунзе, 56). Именно там он и начнет принимать своих первых пациентов. Доктором М.А. Гринберг был хорошим, поэтому быстро обзавелся обширной врачебной практикой. А в 1900 г. поступил на службу «думского врача третьего участка для бесплатного приема больных у себя на квартире». Он переехал на ул. Садовую, 201 и построил отдельную бесплатную амбулаторию по улице Симбирской, 40 (Ульяновской). А уже в 1901 г. Моисей Абрамович Гринберг выкупил дворовое место на углу Самарской и Почтовой (Рабочей) в 110 квартале и построил на этом месте одноэтажное здание в стиле модерн. Здесь он вел прием больных, а часть помещений сдавал в аренду. В 1912 г. он решит его перестроить, и по проекту З.В. Клейнермана будет построено здание, до сих пор украшающее Самару. Над входом в подъезд можно увидеть инициалы хозяина – перекрещенные буквы «М» и «Г». Самарская газета «Волжское слово» в 1914 г. сообщала: «Доктор медицины М. А. Гринберг. Болезни детские, внутренние, венерические. Приемные часы с 9.30 до 12.00 утра и с 6 до 8 часов вечера. Самарская, 152 (против гимназии). Тел. 225». Согласно Адрес-календарям Самарской губернии с 1911 г. М.А. Гринберг также работал врачом больницы при Ольгинской общине сестер милосердия. Занятия врачебной практикой не мешали Моисею Абрамовичу принимать участие в жизни еврейской общины. Так, в 1901 г. он был кандидатом в члены хозяйственного правления. Российский медицинский список за 1902 год рассказывает: Гринберг Мовша-Хаим Абрамов, 1864 г.р, Лекарь с 1891 года, надворный советник, Думский врач в Самаре.

כתבות

Family tree


מויסיי גרינברג

(18641864 רגיל
1863 יל
ה תרכד עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך